Bài luyện đọc phần 10 – Đi chợ mua đồ cho bữa tiệc

Chào mừng các bạn đến với Hoctiengtrungonline.vn. Để bổ sung cho bài luyện đọc chủ đề Mua và bán ở bài trước. Bài học hôm nay cung cấp các bài đọc chủ đề Đi chợ mua đồ cho bữa tiệc. Bài học nằm trong chương trình luyện đọc tiếng Trung do Hoctiengtrungonlne.vn biên soạn. 

 

1. Bài luyện tập 1

  • Chữ Hán

田中的生日, 朋友们打算给他开一个夜晚会. 之美和立立下了课就去买东西了. 他们先去市场买了三斤橘子两斤苹果. 然后去商店买了一个大蛋糕. 最后他们在学校旁边的花店买了很多花. 他们没买饮料. 饮料英南已经买了.

  • Phiên âm

Tiánzhōng de shēngrì, péngyǒumen dǎsuàn gěi tā kāi yīgè yèwǎn huì. Zhīměi hé Lì Lì xiàle kè jiù qù mǎi dōngxīle. Tāmen xiān qù shìchǎng mǎile sān jīn júzi liǎng jīn píngguǒ. Ránhòu qù shāngdiàn mǎile yīgè dà dàngāo. Zuìhòu tāmen zài xuéxiào pángbiān de huā diàn mǎile hěnduō huā. Tāmen méi mǎi yǐnliào. Yǐnliào Yīng nán yǐjīng mǎile.

1.

Tiānshàng de shēngrì, péngyǒumen dǎsuàn zuò shénme?
 
 
 
 

2. Shéi mǎi de yǐnliào?

 
 
 
 

3. Lì Lì Zhīměi mǎile shénme?

 
 
 
 

4. Tāmen zài nǎlǐ mǎi huā?

 
 
 
 

Các bạn hãy nhấn vào trang tiếp theo để làm phần 2 nhé!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *