Bài luyện đọc phần 9 – Mua và bán

Chào mừng các bạn đến với Hoctiengtrungonline.vn. Mua và bán là những hành động phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì vậy, Hoctiengtrungonline.vn giới thiệu với các bạn bài luyện đọc chủ đề Mua và bán để củng cố kiến thức. Bài học nằm trong chương trình luyện đọc tiếng Trung do Hoctiengtrungonline.vn biên soạn. 

1.Bài luyện tập 1

  • Chữ Hán

大卫:师傅,我买啤酒。

售货员:你买几瓶?

大卫:多少钱一瓶?

售货员:三块五。

大卫:我买两瓶,再买两瓶水。

售货员:两瓶啤酒七块,两瓶水两块四,一共是九块四毛钱。

大卫:给你钱。

  • Phiên âm

Dà wèi: Shīfù, wǒ mǎi píjiǔ.

Shòuhuòyuán: Nǐ mǎi jǐ píng?

Dà wèi: Duōshǎo qián yī píng?

Shòuhuòyuán: Sān kuài wǔ. 

Dà wèi: Wǒ mǎi liǎng píng, Zài mǎi liǎng píng shuǐ.

shòuhuòyuán: Liǎng píng píjiǔ qī kuài, liǎng píng shuǐ liǎng kuài sì, yīgòng shì jiǔ kuài sì máo qián.

Dà wèi: Gěi nǐ qián.

1. Dà wèi xiǎng mǎi shénme?

 
 
 
 

2. Duōshǎo qián yī píng?

 
 
 
 

3. Dà wèi mǎi jǐ píng píjiǔ?

 
 
 
 

4. Dà wèi·dào dá’ěr mǎile shénme?

 
 
 
 

5. Dà wèi zǒnggòng yāomǎi duōshǎo qián?

 
 
 
 

6. Dà wèi zǒnggòng yāomǎi duōshǎo qián?

 
 
 
 

Bạn hãy nhấn vào trang tiếp theo để làm phần tiếp theo nhé. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *