Luyện đọc phần 5 – Bây giờ mấy giờ?

Chào mừng các bạn đến với Hoctiengtrungonline.vn!!!Hoctiengtrungonline.vn giới thiệu bài luyện đọc phần 5- chủ đề:”Bây giờ mấy giờ?”. Đây là một chủ đề rất quen thuộc và hữu dụng trong cuộc sống. Bài học nằm trong chương trình luyện đọc tiếng Trung do Hoctiengtrungonline.vn biên soạn.

1. Bài luyện tập 1.

  • Chữ Hán

玛丽:中村,日本的大学早上几点上课?

中村:大部分是九点,我们学校是八点五十分。

玛丽:几点下课?

中村:十点半。

玛丽:北京大学早上八点上课,太早了。

中村: 是的,当我第一次去北京大学时,我觉得上课时间还为时过早。但是学习了一段时间后,我也习惯了。

玛丽:在第一堂课中,您如何准时上学?

中村: 我用闹钟。我觉得这是准时起床的最佳方法。

玛丽:是这样吗

  • Phiên âm

Mǎlì: Zhōngcūn, rìběn de dàxué zǎoshang jǐ diǎn shàngkè?

Zhōngcūn: Dà bùfèn shì jiǔ diǎn, wǒmen xuéxiào shì bā diǎn wǔshí fēn.

Mǎlì: Jǐ diǎn xiàkè?

Zhōngcūn: Shí diǎn bàn.

Mǎlì: Běijīng dàxué zǎoshang bā diǎn shàngkè, tài zǎole.

Zhōngcūn: Shì de, dāng wǒ dì yī cì qù běijīng dàxué shí, wǒ juédé shàngkè shíjiān hái wéi shíguò zǎo. Dànshì xuéxíle yīduàn shíjiān hòu, wǒ yě xíguànle.

Mǎlì: Zài dì yī táng kè zhōng, nín rúhé zhǔnshí shàngxué?

Zhōngcūn: Wǒ yòng nàozhōng. Wǒ juédé zhè shì zhǔnshí qǐchuáng de zuì jiā fāngfǎ.

Mǎlì: Shì zhèyàng ma

 

1. Riběn de dàxué zǎoshang jǐ diǎn shàngkè?

 
 
 
 

2. rìběn de dàxué zǎoshang jǐ diǎn xiàkè?

 
 
 
 

3. Běijīng dàxué zǎoshang jǐ diǎn shàngkè?

 
 
 
 

4. Zài dì yī táng kè zhōng, Mǎlì rúhé zhǔnshí shàngxué?

 
 
 
 

5. Mǎlǐ duì běijīng dàxué de shíjiān shàngkè gǎnjué rúhé?

 
 
 
 

Các bạn hãy bấm sang trang tiếp theo để làm tiếp phần 2 nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *