Luyện đọc phần 7 – Số điện thoại của bạn là bao nhiêu?

Chào mừng các bạn đến với Hoctiengtrungonline.vn. Điện thoại đã trở thành phương tiện liên lạc phổ biến trong xã hội. Vì vậy, chúng tôi muốn cung cấp những bài luyện đọc với chủ đề Số điện thoại của bạn là gì?. Bài hoc nằm trong chương trình luyện đọc tiếng Trung do Hoctiengtrungonline.vn biên soạn.

1.Bài luyện tập 1

  • Chữ Hán

A: 你的号码是多少?   

B: 一三五,二八零八,四四七九。

A: 你确定.

B: 等一下.有点混乱。
我的电话号码是:一三五,二八零八,四四四九。   

A: 知道了,谢谢!

B: 不用谢。

  • Phiên âm

A: Nǐ de hàomǎ shì duōshǎo?   

B: Yīsānwǔ, èrbā líng bā, sìsìqījiǔ.

A: Nǐ quèdìng.

B: Děng yīxià. Yǒudiǎn hǔnluàn. Wǒ de diànhuà hàomǎ shì: Yīsānwǔ, èrbā líng bā, sìsìsìjiǔ.   

A: Zhīdàole, xièxiè!

B: Bùyòng xiè.

1. Yīsānwǔ, èrbā líng bā, sìsìqījiǔ shì A de hàomǎ ma?

 
 
 
 

2. B de hàomǎ shì duōshǎo?   

 
 
 
 

3. B dì yī cì shuō tā de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?

 
 
 
 

 

Các bạn hãy nhấn vào trang tiếp để làm phần 2 nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *