Dưới đây là danh sách các tình huống giao tiếp thường gặp trong tiếng Trung . Mỗi tình huống chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các mẫu câu thường dùng, thông dụng nhất . Bạn hãy ghi chép lại và luyện tập thường xuyên là được .

Danh sách tình huống